🔎 Onze praktijk Mijn Portaal Ik heb spoed

20 september 2023

Coronaprik voor risicogroepen; 60 plussers, griepprikgroep, zorgmedewerkers en zwangeren

Vanaf 2 oktober tot eind december 2023 kunnen mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona, waaronder 60-plussers en zwangeren, weer de coronaprik halen. Vanaf 19 september ontvangen de eerste mensen een uitnodiging voor de coronaprik. Het RIVM start met het uitnodigen van mensen van 60 jaar en ouder.

Mensen van 18 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik, zorgmedewerkers en zwangeren krijgen geen uitnodigingsbrief. Zij kunnen vanaf half oktober zelf een afspraak maken bij de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) via planjeprik.nl of 0800-7070. Dat geldt ook voor mensen die niet tot de doelgroep behoren, maar vanwege een kwetsbaar gezinslid of op advies van een behandelend arts, toch gevaccineerd willen worden.

Het is tot eind december 2023 mogelijk om de coronaprik te halen. Voor zwangeren en mensen met een hoog medisch risico die door een arts worden doorverwezen blijft de coronaprik ook daarna beschikbaar.Ik wil meer informatie over corona